Tin tức » Văn bản pháp luật

Bộ luật, luật sở hữu trí tuệ

Bộ luật, luật sở hữu trí tuệ

Bộ Luật Dân sự - phần sở hữu trí tuệ, Bộ Luật Hình sự - phần sở hữu trí tuệ Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Xuất bản, Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Công nghệ cao

Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, của CHÍNH PHỦ Số: 131/2013/NĐ-C

Quy định xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

 Quy định xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Điểm mới về tội phạm sở hữu trí tuệ trong Bộ luật hình sự 2015

Điểm mới về tội phạm sở hữu trí tuệ trong Bộ luật hình sự 2015

Bảng So sánh về tội phạm sở hữu trí tuệ giữa hai bộ Luât hình sự năm 1999 và năm 2015

Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu

Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

1
Tìm kiếm
Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 0909 39 77 19