Bảo hộ quyền » Tư vấn luật doanh nghiệp

Đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty

Đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty

Đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty, khi quí vị đang có ý tưởng sản xuất kinh doanh tốt, đang chuổn bị thành lập công ty để hoà nhập vào thương trường năng động và đầy hấp dẫn!

Tư vấn luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Tư vấn luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Tư vấn luật thường xuyên cho doanh nghiệp, chúng tôi có các luật sư kinh tế có kinh nghiệm am hiểu luật pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực pháp luật kinh doanh, luật đầu tư, luật sở hữu trí tuệ, luật thuế, thủ tục hành chính, luật tài chính, quản trị doanh nghiệp, luật lao động...

Đăng ký Thay đổi tên công ty theo nhãn hiệu

Đăng ký Thay đổi tên công ty theo nhãn hiệu

Tên công ty hay tên nhãn hiệu rất quan trong, vừa là thương hiệu của doanh nghiệp, vừa là hình ảnh đại diện riêng cũng như lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Mở văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Mở văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tôi là một Việt Kiều tại Hoa Kỳ, tôi có mở một công ty về thiết kế đồ gỗ và có trụ sở ở bang Florida Hoa Kỳ, tôi muốn mở một văn phòng đại diện tại Việt Nam, cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tư vấn luật Sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Tư vấn luật Sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Tư vấn luật Sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp, Chúng tôi công ty luật SB hành nghề dịch vụ tư vấn luật về sở hữu trí tuệ là một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp có giấy phép hoạt động có uy tín tại ViệtNam.

1