Tính phí đăng ký kiểu dáng

 

Lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm:
- Lệ phí tra cứu: 4.000.000VNĐ,thời gian tra cứu 3 tháng(tra cứu không bắt buộc)
- Phí dịch vụ nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 5000.000VNĐ,thời gian đăng ký kiểu dáng12 tháng(cộng thêm phí từ ảnh thứ 3 trở lên)

Phí trên chưa bao gồm:
- Phí khiếu mại (nếu có): 150.000VNĐ/lầnkhiếu nại

- Tài liệu cung cấp chính:
+ Bản vẽ hoặc hình chụp của kiểu dáng
+ Viết mô tảkiểu dáng(gắn gọn)