Phí thành lập công ty

 

Thời gian thành lập công ty:

- Soạn hồ sơ thành lập trong vòng02 ngàylàm việc (từ ngày cung cấp đầy đủ tài liệu)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp09 ngàylàm việc (từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ)
- Nhận con dấu pháp nhân 04 ngày làm việc (từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

-Phí dịch vụ thành lập công ty: 4.000.000 VNĐ/hồ sơ(Bằng chữ:Bốn triệu đồng)chưa bao gồm10 % VAT).
Bao gồm: Đăng ký kinh doanh,Dấu liền mực, Giấy chứng nhận mẫu dấu, Mã số thuế công ty.
- Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên 03 số báo trung ương (Nếu yêu cầu).
- Đăng ký chứng thư số để báo cáo Thuế điện tử... (Nếu yêu cầu).

Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn vì nguyên nhân khách quan, cúng tôi có trách nhiệm phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ.

Tài liệu cung cấp:
Để thực hiên thủ tục thành lập doanh nghiệp, cần cung cấp giấy tờ sau:

+ Bản sao có chứng thực CMND (hoặc hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu Công ty.

+ Ngành nghề cần đăng ký kinh doanh?

Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (hoặc TGĐ) hoặc của các cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề (Nếu có).

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh nghành nghề mà theo pháp luật quy định phải có vốn pháp định(Nếu có).