Tính phí dịch vụ

Phí thành lập công ty

Phí thành lập công ty

Tính phí đăng ký sáng chế

Tính phí đăng ký sáng chế

Lệ phí công bố đơn,Lệ phí thẩm định nội dung,Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ,Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích,Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích

Tính phí đăng ký kiểu dáng

Tính phí đăng ký kiểu dáng

Phí dịch vụ nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 5000.000VNĐ,thời gian đăng ký kiểu dáng12 tháng(cộng thêm phí từ ảnh thứ 3 trở lên)

Tính phí đăng ký bản quyền

Tính phí đăng ký bản quyền

Lệ phí đăng ký bản quyền Phần mềm máy tính,Chương trình phát sóng,Tác phẩm điện ảnh, sân khấulà 5.000.000VNĐ

Tính phí đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu

Tính phí đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu

Soạn đơn, nộp đơn đăng ký bảo hộtrên cơ sở nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đăng ký chologo, thương hiệu, nhãn hiệu(Liệt kê sản phẩm, dịch vụ cụ thể)

Tính phí chuyển nhượng văn bằng bảo hộ

Tính phí chuyển nhượng văn bằng bảo hộ

1