Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia

Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia

Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại các quốc gia: Mỹ, Lào, Campuchia, Đài loan, Hồng kông, Thái lan, Nhật bản, Hàn quốc...

1.Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Mỹ: Đăng ký-Thực tếcó 4 cơ sởđể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Mỹ bao gồm:
Đã sử dụng thực tế (tại thời điểm nộp đơn, nhãn hiệu đã được sử dụng)
Dự định sử dụng (tại thời điểm nộp đơn, nhãn hiệu chưa được sử dụng tuy nhiên trong vòng 36 tháng kể từ ngày nộp đơn, nhãn hiệu được sử dụng tại Mỹ) chi tiết xemĐăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Mỹ.

Đăng ký tại nước gốc (nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhậnĐăng ký nhãn hiệu hàng hóatại nước gốc cụ thể ở đây là tại ViệtNam).

Đơn đăng ký tại nước gốc (nhãn hiệu đã có đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhậnĐăng ký nhãn hiệu hàng hóatại nước gốc, cụ thể ở đây là ViệtNam).

Tài liệu cần thiết

Uỷ quyền (ký)

15 mẫu nhãn hiệu

Danh mục sản phẩm dịch vụ

Bản sao Giấy chứng nhậnĐăng ký nhãn hiệu hàng hóatại ViệtNam(nếu đăng ký theo cơ sở thứ 3)

Lưu ý:

Thời gian xét nghiệm đơn: 15-18 tháng

Thời gian bảo hộ là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần

Phân loại danh mục sản phẩm dịch vụ theo quy định của Mỹ

2.Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Lào

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu:

20 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu màu); 01 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu đen trắng).

Ủy quyền (theo mẫu, có công chứng)

Danh mục sản phẩm dịch vụ dự định đăng ký

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu:

Từ 01 tuần đến 06 tháng (tùy thuộc vào số lượng thực tế các đơn đăng ký nhãn hiệu đang được xử lý).

Hiệu lực văn bằng: 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần.


3.Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu:

20 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu màu); 01 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu đen trắng).

Ủy quyền (theo mẫu, có công chứng)

Danh mục sản phẩm dịch vụ dự định đăng ký

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu:

04 tháng

Hiệu lực văn bằng: 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần.


4.Đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan

Tài liệu cần thiết:

15 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu màu); 01 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu đen trắng).

Giấy ủy quyền (theo mẫu do SB law cung cấp)

Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu

Thời hạn đăng ký:Từ 8 đến 10 tháng.


5.ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI HỒNG KÔNG

Tài liệu cần thiết:

20 mẫu nhãn hiệu (kích thước nhỏ hơn 8x8)

Giấy ủy quyền (doSB lawcung cấp)

Danh mục sản phẩm dịch vụ

Thời gian đăng ký:

12 tháng


6.Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Thái Lan

Tài liệu cần thiết:

20 mẫu nhãn hiệu (kích thước nhỏ hơn 8x8)

Giấy ủy quyền (doSB lawcung cấp)

Danh mục sản phẩm dịch vụ

Thời gian đăng ký:

10 đến 14 tháng kể từ ngày nộp đơn


7.Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Tài liệu cần thiết:

20 mẫu nhãn hiệu (kích thước nhỏ hơn 8x8)

Giấy ủy quyền (doSB lawcung cấp)

Danh mục sản phẩm dịch vụ

Thời gian đăng ký:


13 đến 15 tháng kể từ ngày nộp đơn8. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI HÀN QUỐC

Tài liệu cần thiết:

20 mẫu nhãn hiệu (kích thước nhỏ hơn 8x8)

Giấy ủy quyền (doSB lawcung cấp)

Danh mục sản phẩm dịch vụ

Thời gian đăng ký:

Từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày nộp đơn


9.Đăng ký nhãn hiệu tại Áo

10. Đăng ký nhãn hiệu tại Đan Mạch

12. Đăng ký nhãn hiệu tại Nga

13. Bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu tại Cộng hòa Singapore

14. Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Myanmar

15.Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung QuốcTìm kiếm
Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 0909 39 77 19