Thương hiệu » Phân loại hàng hóa - Dịch vụ

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10,Áp dụngBảng phân nhóm danh mục sản phẩm hàng hoá và dịch vụ Ni xơ phiên bản 10 từ 1/1/2012 liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu.

Áp dụng Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni xơ phiên bản 10

Áp dụng Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni xơ phiên bản 10

Để thực hiện quy định tại mục 37.4.e của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 /9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về

Phân loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ

Phân loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ

Phân loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, phân loại nhãn hiệu là căn cứ xác định tính pháp lý đối với từng loại nhãn hiệu và giúp phân loại nhãn hiệu này với các nhãn hiệu khác.

Tư vấn phân nhóm sản phẩm đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn phân nhóm sản phẩm đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi là một ngân hàng thương mại, chúng tôi sắp phát hành một loại thẻ cho khách hàng và muốn bảo hộ độc quyền nhãn hiệu cho sản phẩm này.

Các câu hỏi thường gặp về thỏa ước Nice

Các câu hỏi thường gặp về thỏa ước Nice

1.Bảng Phân loại Nice (NLC) là gì? NLC là một hệ thống phân loại quốc tế được dùng để phân loại về hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho việc đăng ký các nhãn hiệu.

1
Tìm kiếm
Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 0909 39 77 19