Thương hiệu » Nhãn hiệu chứng nhận

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

Theo quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ,nhãn hiệu chứng nhậnlà nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân

Nhãn hiệu chứng nhận tăng sức cạnh tranh cho chè ô long

Nhãn hiệu chứng nhận tăng sức cạnh tranh cho chè ô long

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu “Chè ôlong Mộc Châu” sẽ thiết lập một quy trình chuẩn về sản xuất, chế biến sản phẩm

Quy định về nhãn hiệu theo Công ước Paris

Quy định về nhãn hiệu theo Công ước Paris

Theo quy định tại Điều 6 Công ước Paris thì Công ước Paris không quy định các điều kiện nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu mà dành việc này cho luật quốc gia của các nước thành viên.

Nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris

Nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris

Nhãn hiệu được mặc nhiên coi là nổi tiếng nếu luật quốc gia cho phép điều đó

Nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris

Nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris

Chúng tôi là một công ty luật sở hữu trí tuệ, với nhiều luật sư có kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn về quá trình đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Cục SHTT).

1
Tìm kiếm
Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 0909 39 77 19