Định giá thương hiệu khi cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

 

Phương pháp định giá thương hiệu khi cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Doanh nghiệp hỏi:Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước, đang tiến hành định giá để cổ phần hoá, chúng tôi muốn SB law tư vấn về vấn đề định giá đối với thương hiệu của doanh nghiệp?

Trả lời:Giá trị thương hiệu của doanh nghiệp được coi là giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp và được định giá theo quy định tại Nghị định số 59/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa do cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa xem xét, quyết định nhưng không thấp hơn giá trị lợi thế kinh doanh được xác định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ tài chính tại Thông tư số 127 hướng dẫn Nghị định 59 thìgiá trị thương hiệuđược xác định trên cơ sởcác chi phí thực tế cho việc tạo dựng và bảo vệ nhãn hiệu, tên thương mại trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 5 năm,bao gồmchi phíthành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo, tuyên truyền trong và ngoài nước để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu công ty; xây dựng trang web...
Tìm kiếm
Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 0909 39 77 19