Chi phí định giá tài sản sở hữu trí tuệ

1. Các yếu tố để định giá tài sản sở hữu trí tuệ
Khi đánh giá giá trị, định giá tài sản SHTT, thông thường doanh nghiệp cần dựa vào các yếu tố sau đây của tài sản:

- Phạm vi và điểm mạnh của yêu cầu bảo hộ của đối tượng sở hữu trí tuệ
- Độ khó để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của đối tượng SHTT

2. Phương pháp định giá
Trong trường hợp này, phương pháp để định giá là phương pháp dựa vào chi phí. Theo đó, Quý Công ty sẽ phải cung cấp các tài liệu liên quan tương ứng với giá trị mỗi tác phẩm mà Quý Công ty dự tính tính từ thời điểm bắt đầu cho tới thời điểm được cấp giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ bao gồm:
- Các hợp đồng, hóa đơn liên quan tới việc thiết kế
- Các hợp đồng, hóa đơn liên quan tới chi phí quảng cáo
- Các hợp đồng, hóa đơn liên quan tới chi phí đăng ký nhãn hiệu…

3. Chi phí thực hiện công việc

Chi phí thực hiện tư vấn thẩm định giá tài sản sở hữu trí tuệ sẽ là 10.000.000 đồng (đã bao gồm 5% VAT)
Tìm kiếm
Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 0909 39 77 19