Mua bán thương hiệu

Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu

Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu

Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu. Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ chấm dứt mọi quyền lợi đối với nhãn hiệu.

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng sở hữu công nghiệp

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng sở hữu công nghiệp

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng sở hữu công nghiệp (li-xăng) là việc chủ sở hữu quyền cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó trong một thời hạn nhất định mà không chuyển giao quyền sở hữu.

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vẫn còn quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Khi nào pa tăng, khi nào li xăng?

Khi nào pa tăng, khi nào li xăng?

Để hiểu rõ hơn 2 khái niệm, pa tăng và li xăng, S&B Law giải thích như sau:

Giá và phương pháp thanh toán trong hợp đồng li-xăng

Giá và phương pháp thanh toán trong hợp đồng li-xăng

Giá và phương pháp thanh toán trong hợp đồng li-xăng sở hữu công nghiệp Hợp đồng Li-xăng là Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) cho một hoặc nhiều bên khác.

Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại

Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành:

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại được thực hiện theo thủ tục và trình tự sau đây:

Lợi ích của nhượng quyền thương mại

Lợi ích của nhượng quyền thương mại

Những lợi ích của nhượng quyền thương mại mà doanh nghiệp có thể có được khi thực hiện nhương quyền

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại: Là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Đăng ký nhượng quyền thương mại: trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Dịch vụ tư vấn định giá thương hiệu

Dịch vụ tư vấn định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu là nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp xác định giá trị thị trường của thương hiệu để phục vụ cho các hoạt động quan trọng khác của doanh nghiệp.

Chi phí định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Chi phí định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Khi đánh giá giá trị, định giá tài sản SHTT, thông thường doanh nghiệp cần dựa vào các yếu tố sau đây của tài sản:

Định giá thương hiệu khi cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Định giá thương hiệu khi cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Doanh nghiệp hỏi:Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước, đang tiến hành định giá để cổ phần hoá, chúng tôi muốn SB law tư vấn về vấn đề định giá đối với thương hiệu của doanh nghiệp?

Các phương pháp định giá thương hiệu

Các phương pháp định giá thương hiệu

Thương hiệu ngày càng đóng vai trò quan trọng của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

Định giá thương hiệu là gì?

Định giá thương hiệu là gì?

Định giá thương hiệu là một công cụ duy nhất tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu, góp phần hỗ trợ cho đầu tư marketing và cho phép nhà quản trị ra kế hoạch và ước lượng tầm quan trọng của chiến lược đề ra.

1 2
Tìm kiếm
Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 0909 39 77 19