Mua bán thương hiệu » Định giá thương hiệu

Dịch vụ tư vấn định giá thương hiệu

Dịch vụ tư vấn định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu là nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp xác định giá trị thị trường của thương hiệu để phục vụ cho các hoạt động quan trọng khác của doanh nghiệp.

Chi phí định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Chi phí định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Khi đánh giá giá trị, định giá tài sản SHTT, thông thường doanh nghiệp cần dựa vào các yếu tố sau đây của tài sản:

Định giá thương hiệu khi cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Định giá thương hiệu khi cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Doanh nghiệp hỏi:Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước, đang tiến hành định giá để cổ phần hoá, chúng tôi muốn SB law tư vấn về vấn đề định giá đối với thương hiệu của doanh nghiệp?

Các phương pháp định giá thương hiệu

Các phương pháp định giá thương hiệu

Thương hiệu ngày càng đóng vai trò quan trọng của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

Định giá thương hiệu là gì?

Định giá thương hiệu là gì?

Định giá thương hiệu là một công cụ duy nhất tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu, góp phần hỗ trợ cho đầu tư marketing và cho phép nhà quản trị ra kế hoạch và ước lượng tầm quan trọng của chiến lược đề ra.

1