Bản quyền tác giả » Đăng ký quyền liên quan

Thủ tục đăng ký quyền liên quan

Thủ tục đăng ký quyền liên quan

Trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền đối với Quyền liên quan:Việc đăng ký bản quyền đối với quyền liên quan không phải là bắt buộc

Tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam

Tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam

1. Quy định của pháp luật về tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả, quyền liên quan 1.1. Theo quy định tại Điều 56 của Luật Sở Hữu Trí Tuệ, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả,

Tổ chức quản lý tập thể quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức quản lý tập thể quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, việc hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan cũng phát triển. Hiện nay, trên thế giới, có 4 tổ chức quản lý tập thể quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, bao gồm:

Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả/Đăng ký bảo hộquyền liên quan. chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền liên quan:

Quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Quyền tác giả là gì: Quyền tác giảlà quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

1