Kiểu dáng - Sáng chế » Đăng ký bảo hộ sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế, Đăng ký sáng chếlà là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, đăng ký bảo hộ sáng chế phảicó tính mới

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế

+ Thời gian thẩm định hình thức:01 thángtừ ngày nhận đơn; +Thời gian công bố đơn:18 thángkể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ2từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;

Đăng ký sáng chế tại Mỹ

Đăng ký sáng chế tại Mỹ

Mỹ hiện nay là vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP trung bình năm 2011 là 13,860 tỷ USD. Thị trường Mỹ luôn là điểm thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Việc đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT (Patent Coporation Treaty) có chỉ định Việt Nam được quy định trong và Hiệp ước hợp tác quốc tế về Bằng sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1984 và Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, các thông tư nghị định hướng dẫn, cụ thể như sau

Xử lý đơn sáng chế quốc tế, đơn PCT

Xử lý đơn sáng chế quốc tế, đơn PCT

Việt Nam hiện nay là thành viên của Hiệp ước hợp tác về sáng chế - PCT, vì vậy, Việt Nam có nghĩa vụ bảo hộ các đơn quốc tế về sáng chế tại Việt Nam.

1