Thương hiệu » Bảo hộ tên thương mại

Đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp

Đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp

Đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Đặt tên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới 2014

 Đặt tên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới 2014

Câu hỏi:Luật sư có thể cho chúng tôi biết quy định của luật doanh nghiệp 2014 về việc đặt tên công ty?

Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Hiện nay mối quan hệ giữa Nhãn hiệu và tên thương mại đang được quy định tại Điểm j, khoản 2 điều 74 của Luật sở hữu trí tuệ ...

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

Việc phân biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại theo pháp luật Việt Nam thực sự là khó khăn bởi vì các quy định của luật hiện nay chưa thực sự rõ ràng ...

Vấn đề về đăng ký bảo hộ tên thương mại

Vấn đề về đăng ký bảo hộ tên thương mại

Vấn đề về đăng ký bảo hộ tên thương mại, Theo Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ về bảo hộ quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý ...

1
Tìm kiếm
Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 0909 39 77 19