Bản quyền tác giả

Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm.

Đăng ký bản quyền logo công ty

Đăng ký bản quyền logo công ty

Đăng ký bản quyền logo công ty, Mỗi doanh nghiệp, bên cạnh tên gọi của doanh nghiệp còn có logo, slogan, đây là những chỉ dẫn thương mại, góp phần vào chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

Đăng ký kịch bản truyền hình

Đăng ký kịch bản truyền hình

Chúng tôi là doanh nghiệp truyền thông, cần đăng ký bản quyền kịch bản chương trình truyền hình, đề nghị tư vấn.

Bảo hộ bản quyền cho nhân vật hư cấu

Bảo hộ bản quyền cho nhân vật hư cấu

Câu hỏi: Trong sản phẩm của chúng tôi có sử dụng nhân vật có trong truyền thuyết nhưng được hư cấu thêm về mặt hình ảnh và tiểu sử.

Cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho nhóm tác giả

Cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho nhóm tác giả

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả từ Cục bản quyển tác giả thuộc Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.

Thủ tục đăng ký quyền liên quan

Thủ tục đăng ký quyền liên quan

Trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền đối với Quyền liên quan:Việc đăng ký bản quyền đối với quyền liên quan không phải là bắt buộc

Tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam

Tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam

1. Quy định của pháp luật về tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả, quyền liên quan 1.1. Theo quy định tại Điều 56 của Luật Sở Hữu Trí Tuệ, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả,

Tổ chức quản lý tập thể quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức quản lý tập thể quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, việc hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan cũng phát triển. Hiện nay, trên thế giới, có 4 tổ chức quản lý tập thể quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, bao gồm:

Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả/Đăng ký bảo hộquyền liên quan. chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền liên quan:

Quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Quyền tác giả là gì: Quyền tác giảlà quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Hệ thống hành chính

Hệ thống hành chính

(Theo Điều 29 Nghị định 76/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự)

Đăng ký bản quyền cho kịch bản TVC

Đăng ký bản quyền cho kịch bản TVC

Chúng tôi là doanh nghiệp dược phẩm, có việt một kịch bản dùng cho việc sản xuất TVC quảng bá cho doanh nghiệp.

Bảo hộ bản quyền phần mềm kế toán

Bảo hộ bản quyền phần mềm kế toán

Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất phần mềm, năm 2014, chúng tôi đã viết một phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ thể khởi kiện vụ án quyền tác giả, quyền liên quan

 Chủ thể khởi kiện vụ án quyền tác giả, quyền liên quan

Những người nào có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan?

Nội dung của quyền tác giả gồm những quyền gì

Nội dung của quyền tác giả gồm những quyền gì

Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền gì?

1