Thương hiệu

Đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp

Đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp

Đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Đặt tên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới 2014

 Đặt tên doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp mới 2014

Câu hỏi:Luật sư có thể cho chúng tôi biết quy định của luật doanh nghiệp 2014 về việc đặt tên công ty?

Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Hiện nay mối quan hệ giữa Nhãn hiệu và tên thương mại đang được quy định tại Điểm j, khoản 2 điều 74 của Luật sở hữu trí tuệ ...

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

Việc phân biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại theo pháp luật Việt Nam thực sự là khó khăn bởi vì các quy định của luật hiện nay chưa thực sự rõ ràng ...

Vấn đề về đăng ký bảo hộ tên thương mại

Vấn đề về đăng ký bảo hộ tên thương mại

Vấn đề về đăng ký bảo hộ tên thương mại, Theo Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ về bảo hộ quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý ...

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Mã số mã vạch (MSMV) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hàng hóa của nhà sản xuất tới người tiêu dùng.

Mã số mã vạch các nước

Mã số mã vạch các nước

Mua bán hàng hóa cần xen mã số mã vạch để biết nước xản xuất hàng hóa, quốc gia. VD:tra mã vạch sản phẩm hàng hóa của Việt Nam là: 893, của Coupons là: 050 - 059

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch. Muốn có mã số mã vạch trên hàng hoá đểxuất khẩuhay bán tại cácsiêu thị, trước tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN ViệtNam.

Phí đăng ký mã số mã vạch

Phí đăng ký mã số mã vạch

Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)

Cấu tạo mã số mã vạch

Cấu tạo mã số mã vạch

Cấu tạo mã số mã vạch, hay cách đọc mã vạch sản phẩm: Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hoá.

Bảo hộ bí mật kinh doanh

Bảo hộ bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh

Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanhlà thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh là hành vi nào

Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh là hành vi nào

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh

Chủ sở hữu bí mật kinh doanh không có quyền cấm người khác thực hiện các hành vi nào?

Chủ sở hữu bí mật kinh doanh không có quyền cấm người khác thực hiện các hành vi nào?

Câu hỏi: Chủ sở hữu bí mật kinh doanh không có quyền cấm người khác thực hiện các hành vi nào?

Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh

Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh

Các thông tin bí mật sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh:

1 2 3 4
Tìm kiếm
Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 0909 39 77 19